Jump to Navigation

GDPR v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Eva Cupáková, Kancelář pověřenců pro ochranu osobních údajů
Datum konání: 
12. června 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1830

Cíl: Účastníci porozumí požadavkům nařízení GDPR (soubor pravidel na ochranu osobních dat) a osvojí si postupy vedoucí k jejich aplikaci v organizaci.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

 • Systém práva ČR vs. Systém práva EU
 • Ústavní a zákonné základy ochrany osobních údajů
 • Role a postavení pověřence
 • Zavedení GDPR v organizaci sociální péče
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů v oblasti soc. péče – ano či ne?
 • Postup při přechodu na GDPR - analýza souladu (audit zpracování osobních údajů)
  • zákonnost (jednotlivé právní tituly, právní základy)
  • korektnost a transparentnost (informace, požadavky, námitka, proces, lhůty vyřízení)
  • účelové omezení
  • minimalizace údajů
  • přesnost
  • minimalizace doby uložení
  • integrita a důvěrnost
  • odpovědnost správce
 • Další postupy v systému GDPR
  • analýza rizik, úrovně a hodnocení
  • ohlašovací povinnost
  • posouzení vlivu na ochranu osobních údajů
  • záměrná a standardní ochrana OÚ
  • smlouvy se zpracovateli
  • průběžné vzdělávání
  • příklady z oblasti sociální péče
 • Diskuze, zodpovídání dotazů

Časový rozvrh:
8:30 – 9:00 prezence účastníků
9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek

Místo konání:
EA Business Hotel
Havlíčkova 28
Jihlava

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.Seminar | by Dr. Radut