Jak se domluvit s klientem

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Marcela Hauke, ředitelka Pečovatelské služby Města Dvůr Králové nad Labem
Datum konání: 
21. května 2019
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1919

Cíl: Účastníci se seznámí s pohledem na práci s klientem v systemickém duchu. Naučí se vést rozhovor s klientem tak, aby dosáhli efektivně požadovaného cíle, s respektem k oběma stranám a s rozpoznáním přání a osobních cílů klientů. Naučí se chránit si své osobní i profesionální hranice a tím předcházet stresu a vyhoření

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0475-SP/PC.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

  • pomoc a kontrola jako základní metoda práce
  • přístup orientovaný na řešení, jeho použití v praxi a zacházení s problémem klienta v souvislosti s tím
  • vnímání jedinečného světa klienta v souladu se systemickým přístupem
  • formulace cíle klientů
  • umění vedení rozhovoru s klientem
  • aktivní naslouchání a jeho uplatnění v praxi
  • reflektování při své práci s klientem
  • osvojení si základních otázek uplatňovaných v přístupu orientovaném na řešení, které umožňuje snazší dosažení potřebného cíle

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 15:00 výuka včetně dvou přestávekMísto konání:

Marianeum

Máchova 7

Praha 2


Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.