Přihláška na vzdělávací akci 2022

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ A LEGISLATIVNÍ SITUACI JSOU VŠECHNY KURZY ODLOŽENY. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU, AŽ TO SITUACE DOVOLÍ.

Těšíme se na Vaši účast na naší vzdělávací akci!

Přihláška na vzdělávací akci
Závazně přihlašujeme:

Informace o platbě

Po přijetí přihlášky vám bude zaslána zálohová faktura. Prosíme vyplňte níže uvedené fakturační údaje, na jejichž základě bude faktura vystavena. Datum splatnosti poplatku za školení je týden před konáním akce. Platba v hotovosti na místě již není možná.

Informace o vysílající organizaci
Souhlasím se zpracováním osobních dat. V souladu s nařízením GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Prohlašujeme, že nikomu dalšímu Vaše údaje neposkytujeme a že jsme přijali technická a organizační opatření, která zamezí jejich zcizení a zneužití. Více informací najdete na našich stránkách v odstavci Ochrana osobních údajů.