Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ A LEGISLATIVNÍ SITUACI JSOU VŠECHNY KURZY ODLOŽENY. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU, AŽ TO SITUACE DOVOLÍ.

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
27 listopadu 2020
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1600 Kč za osobu
Číslo akce: 
2023

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové (COVID-19) krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení

Obsah školení:

 • SQ – hrozba nebo pomoc
 • specifika jednotlivých Standardů při poskytování pečovatelské služby
 • zapojení zaměstnanců do tvorby SQ
 • vnitřní pravidla služby – jejich význam
 • individuální plán, kdo a kdy ho sestavuje
 • účtování úkonů v terénních službách
 • co jsou fakultativní úkony
 • jak hodnotit kvalitu služby
 • práva a povinnosti poskytovatele. i klienta
 • ukončení smlouvy
 • jak postupovat v mimořádných situacích, zkušenosti z nouzového stavu
 • příklady dobré praxe
 • diskuze, zodpovídání dotazů

Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 14:00 výuka včetně dvou přestávek


Místo konání:
Vědeckotechnický park UP, budova B
Šlechtitelů 21
Olomouc

Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.