Jump to Navigation

Aktuální nabídka

Problematika pádů seniorů - prevence

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Reitmayerová
Datum konání: 
9. května 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1807

Cíl: Poskytnout informace o fyziologických změnách organismu ve vyšším věku a změnách při nejčastějších patologických stavech ve stáří, příčinách, následcích a prevenci pádů a ukázat možnosti jak zlepšit soběstačnost klientů ve vyšším věku pomocí kompenzačních pomůcek.

Školení je akreditováno u MPSV 2015/0991-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
10. května 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1818

Cíl: Účastníci si ujasní v čem spočívá pozitivní psychologie a jak ji s úspěchem využít v pomáhajících profesích.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Standardy kvality pro orgány sociálně právní ochrany dětí

Lektor/Lektorka: 
Mgr. et Bc. Martin Doležal - odborný rada a inspektor sociálně - právní ochrany Krajské pobočky Úřadu práce pro hlavní město Praha
Datum konání: 
15. května 2018
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1540 Kč za osobu
Číslo akce: 
1825

Cíl: Účastníci si ujasní smysl jednotlivých standardů a jejich provázanost a budou znát postupy vedoucí k naplnění kritérií standardů.

Školení je akreditováno u MPSV


Zde klikněte pro přihlášení

Tréninkem mozku k efektivnější práci

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
17. května 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1814

Cíl: Účastníci se osvojí některé postupy vedoucí k lepšímu využití mozkové kapacity, zejména schopnost zapamatovat si informace a koncentrovat se.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních - odbornost 913

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
18. května 2018
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1811

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je akreditováno u ČAS.


Zde klikněte pro přihlášení

Příprava na inspekci v sociálních službách a opatření po inspekci

Lektor/Lektorka: 
Ing. Jan Sembdner, Bc.
Datum konání: 
22. května 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1822

Cíl: Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci resp. audit dobře připravit a jak postupovat při odstraňování nedostatků.

Školení je akreditováno u MPSV


Zde klikněte pro přihlášení

Stravování a způsob výživy v zařízeních sociální péče

Lektor/Lektorka: 
Pavla Hýblová (zakládající členka České alzheimerovské společnosti)
Datum konání: 
5. června 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1824

Cíl: Účastníci budou seznámeni s pravidly vhodné výživy seniorů vzhledem k nutričním a dietním požadavkům a také přihlédnutím k aktivizaci a podpoře soběstačnosti seniorů při stravovacím procesu.

Školení je akreditováno u ČAS.


Zde klikněte pro přihlášení

Tréninkem mozku k efektivnější práci

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
14. června 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1816

Cíl: Účastníci se osvojí některé postupy vedoucí k lepšímu využití mozkové kapacity, zejména schopnost zapamatovat si informace a koncentrovat se.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Problematika pádů seniorů - prevence

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Reitmayerová
Datum konání: 
12. září 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1805

Cíl: poskytnout informace o fyziologických změnách organismu ve vyšším věku a změnách při nejčastějších patologických stavech ve stáří, příčinách, následcích a prevenci pádů a ukázat možnosti jak zlepšit soběstačnost klientů ve vyšším věku pomocí kompenzačních pomůcek.

Školení je akreditováno u MPSV 2015/0991-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Stravování a způsob výživy v zařízeních sociální péče

Lektor/Lektorka: 
Pavla Hýblová (zakládající členka České alzheimerovské společnosti)
Datum konání: 
18. září 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1826

Cíl: Účastníci budou seznámeni s pravidly vhodné výživy seniorů vzhledem k nutričním a dietním požadavkům a také přihlédnutím k aktivizaci a podpoře soběstačnosti seniorů při stravovacím procesu.

Školení je akreditováno u ČAS.


Zde klikněte pro přihlášení


by Dr. Radut