Aktuální nabídka

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ A LEGISLATIVNÍ SITUACI JSOU VŠECHNY KURZY ODLOŽENY. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU, AŽ TO SITUACE DOVOLÍ.

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
3. listopadu 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Cílová skupina: vedoucí pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci i pracovníci v přímé péči.

Školení je akreditováno u MPSV.č. A2018/0528-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 6 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2012

Typologie klientů a zvládací strategie

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Košťáková (dříve Reitmayerová), speciální pedagožka
Datum konání: 
20. listopadu 2020
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1550 Kč za osobu

Cíl: Seznámit účastníky s typy problematických klientů a získat návody k zvládnutí klientů a náročných situací.

Cílová skupina: Všichni pracovníci v sociálních službách

Školení je akreditováno u MPSV číslo A2020/0465-SP/PC/PP/VP.
Akreditace u MPSV v rozsahu 6 hodin.

Zde klikněte pro přihlášení

Číslo akce: 
2022

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
27 listopadu 2020
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 21, Olomouc
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové (COVID-19) krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Školení je akreditováno u MPSV č A2018/0077-SP/PC/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2023