Jump to Navigation

Aktuální nabídka

Individuální plánování – zkušenosti a poznatky z praxe

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
25. ledna 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1802

Cíl: Účastníci se ujasní, jaké zvolit postupy při individuálním plánování podle různých typů uživatelů.

Školení je akreditováno u MPSV pod č. 2014/1189-PC/SP/VP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních - odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
29. ledna 2018
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 27, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1803

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je akreditováno u ČAS.


KURZ JE OBSAZEN. PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE NA TERMÍNY V PRAZE 5.3. A V BRNĚ 19.3.. VÍCE INFORMACÍ VIZ. NÍŽE.Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
5. února 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1804

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je akreditováno u ČAS.


OBSAZENO

Upozornění: Přihlásit se můžete také na nový termín 5. března 2018


  

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová
Datum konání: 
13. února 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1806

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Standardy kvality pro orgány sociálně právní ochrany dětí

Lektor/Lektorka: 
Mgr. et Bc. Martin Doležal, odborný rada a inspektor sociálně - právní ochrany Krajské pobočky Úřadu práce pro hlavní město Praha
Datum konání: 
15. února 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1540 Kč za osobu
Číslo akce: 
1801

Cíl: Účastníci si ujasní smysl jednotlivých standardů a jejich provázanost a budou znát postupy vedoucí k naplnění kritérií standardů.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Individuální plánování - zkušenosti a poznatky z praxe

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
20. února 2018
Místo konání: 
učebna AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1808

Cíl: Účastníci se ujasní, jaké zvolit postupy při individuálním plánování podle různých typů uživatelů.

Akreditace MPSV pod č. 2014/1189-PC/SP/VP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
5. března 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1820

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je akreditováno u ČAS.


Zde klikněte pro přihlášení  

Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech - šikana

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc.
Datum konání: 
9. března 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1812

Cíl: Účastníci budou umět rozpoznat projevy šikany na pracovišti, pochopí příčiny těchto jevů a naučí se jak se šikaně bránit a co lze udělat pro ozdravění vztahů na pracovišti, zejména z pozice vedoucího týmu.

Akreditaci MPSV č. 2015/0537-PC/SP/VP


Zde klikněte pro přihlášení

Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jana Kincová Křížková
Datum konání: 
14. března 2018
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1817

Cíl: Účastníci se naučí se identifikovat situace, ve kterých může dojít k porušení práv osob a tyto situace řešit.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0027-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
19. března 2018
Místo konání: 
Domov pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1821

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je akreditováno u ČAS.


Zde klikněte pro přihlášení  

Pohybové aktivity ve stáří

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
22. března 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1813

Cíl: Účastníci se naučí jak pomocí vhodných pohybových aktivit přispět ke zkvalitnění života seniorů.

Školení je akreditováno u MPSV 2016/0354-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
27. března 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490Kč za osobu
Číslo akce: 
1809

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2014/1190-PC/SP/VP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Pohybové aktivity ve stáří

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
12. dubna 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1815

Cíl: Účastníci se naučí jak pomocí vhodných pohybových aktivit přispět ke zkvalitnění života seniorů.

Školení je akreditováno u MPSV pod č. 2016/0354-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Zátěžové situace pracovníků v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
18. dubna 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1810

Cíl: Účastníci si ujasní, kdy obvykle dochází k zátěžovým situacím při práci v sociální oblasti a budou znát postupy vedoucí k úspěšnému zvládání těchto situací a preventivní opatření.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních - odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
20. dubna 2018
Místo konání: 
Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 27, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1823

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je akreditováno u ČAS.

Zde klikněte pro přihlášení

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních - odbornost 913

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
26. dubna 2018
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1811

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je akreditováno u ČAS.


Zde klikněte pro přihlášení

Problematika pádů seniorů - prevence

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Reitmayerová
Datum konání: 
9. května 2018
Místo konání: 
učebna AIVD, Karlovo náměstí14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1807

Cíl: Poskytnout informace o fyziologických změnách organismu ve vyšším věku a změnách při nejčastějších patologických stavech ve stáří, příčinách, následcích a prevenci pádů a ukázat možnosti jak zlepšit soběstačnost klientů ve vyšším věku pomocí kompenzačních pomůcek.

Školení je akreditováno u MPSV 2015/0991-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení

Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
10. května 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1818

Cíl: Účastníci si ujasní v čem spočívá pozitivní psychologie a jak ji s úspěchem využít v pomáhajících profesích.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Tréninkem mozku k efektivnější práci

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
17. května 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1814

Cíl: Účastníci se osvojí některé postupy vedoucí k lepšímu využití mozkové kapacity, zejména schopnost zapamatovat si informace a koncentrovat se.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Tréninkem mozku k efektivnější práci

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
14. června 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1816

Cíl: Účastníci se osvojí některé postupy vedoucí k lepšímu využití mozkové kapacity, zejména schopnost zapamatovat si informace a koncentrovat se.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení

Problematika pádů seniorů - prevence

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Reitmayerová
Datum konání: 
12. září 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu
Číslo akce: 
1805

Cíl: poskytnout informace o fyziologických změnách organismu ve vyšším věku a změnách při nejčastějších patologických stavech ve stáří, příčinách, následcích a prevenci pádů a ukázat možnosti jak zlepšit soběstačnost klientů ve vyšším věku pomocí kompenzačních pomůcek.

Školení je akreditováno u MPSV 2015/0991-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení


by Dr. Radut