Jump to Navigation

Aktuální nabídka

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
1. října 2018
Místo konání: 
Vzdělávací centrum, Kotkova 4, Ostrava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.

Zde klikněte pro přihlášení  

Číslo akce: 
1847

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
2. října 2018
Místo konání: 
Domov pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
Cena: 
1490Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0528-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1835

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
4. října 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2018/0077-SP/PC/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1836

Procedurální standardy v sociálních službách – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková, inspektorka kvality s dlouholetou praxí
Datum konání: 
10. října 2018
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou chápat procedurální SQ1-8 jako určující pro to, jak má sociální služba vypadat a jak ji co nejlépe přizpůsobit individuálním potřebám uživatelů, jak chránit jejich práva a jak budovat ochranné mechanizmy.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0538-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1837

Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Jan Sembdner, Bc.
Datum konání: 
17. října 2018
Místo konání: 
Vědeckotechnický park, Šlechtitelů 27, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí identifikovat situace, ve kterých může dojít k porušení práv osob a tyto situace řešit.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0027-PC_/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1848

Reminiscence – vzpomínkové aktivity pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
23. října 2018
Místo konání: 
Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí využívat vzpomínkovou terapii při práci se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV pod číslem A2018/0527-SP/PC.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1838

Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech - šikana

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc.
Datum konání: 
25. října 2018
Místo konání: 
Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou umět rozpoznat projevy šikany na pracovišti, pochopí příčiny těchto jevů a naučí se jak se šikaně bránit a co lze udělat pro ozdravění vztahů na pracovišti, zejména z pozice vedoucího týmu.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0537-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1845

Vykazování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních – odbornost 913 pro rok 2018

Lektor/Lektorka: 
Bc. Iva Boháčová, DiS., Markéta Horesh
Datum konání: 
26. října 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a seznámí se s možnými riziky. Naučí se správně vést dokumentaci.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.

Zde klikněte pro přihlášení  

Číslo akce: 
1839

Management sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc.
Datum konání: 
7. listopadu 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si ujasní specifické problémy řízení organizace poskytující sociální služby. Pochopí význam jasného definování poslání, vize a cílů organizace. Naučí se některým praktickým způsobům motivování zaměstnanců, budování firemní kultury a image. Identifikují se s takovým stylem řízení, který jim umožní nejlépe využít osobní potenciál.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0058-VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1846

Využití pozitivní psychologie v pomáhajících profesích

Lektor/Lektorka: 
PhDr. Ivana Honzlová
Datum konání: 
9. listopadu 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si ujasní v čem spočívá pozitivní psychologie a jak ji s úspěchem využít v pomáhajících profesích.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0331-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1840

Zátěžové situace pracovníků v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
13. listopadu 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci si ujasní, kdy obvykle dochází k zátěžovým situacím při práci v sociální oblasti a budou znát postupy vedoucí k úspěšnému zvládání těchto situací a preventivní opatření.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2015/0059-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1842

Reminiscence – vzpomínkové aktivity pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá
Datum konání: 
20. listopadu 2018
Místo konání: 
AIVD, Karlovo náměstí 14, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí využívat vzpomínkovou terapii při práci se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV pod číslem A2018/0527-SP/PC.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1843

Příprava na inspekci v sociálních službách a opatření po inspekci

Lektor/Lektorka: 
Ing. Jan Sembdner, Bc.
Datum konání: 
27. listopadu 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí, na co se zaměřuje inspekce u jednotlivých standardů, jak se na inspekci resp. audit dobře připravit a jak postupovat při odstraňování nedostatků.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2017/0287-SP/PC/VP


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1849


by Dr. Radut