Aktuální nabídka

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
9. listopadu 2021
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1600 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Ing. Kainráthová byla tvůrcem různých metodik pro ministerstvo v době koronavirové krize. Pozornost bude proto věnována tomu, jak postupovat v mimořádných situacích a jak se připravit na možnost opakování omezení služeb z důvodu pandemie či nouzového stavu.

Cílová skupina: Pracovníci, kteří poskytují pečovatelskou službu a osobní asistenci i jejich nadřízení.

Školení je akreditováno u MPSV č. A2019/0648-SP/PC/PP/VP.
Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
2105