Jump to Navigation

Aktuální nabídka

Vykazování domácí zdravotní péče – odbornost 925

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Brožková, ředitelka organizace poskytující komplexní domácí péči
Datum konání: 
11. září 2018
Místo konání: 
EA Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a jak správně vést dokumentaci. Seznámí se s možnými riziky.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1832

Problematika pádů seniorů - prevence

Lektor/Lektorka: 
Bc. Alena Reitmayerová
Datum konání: 
12. září 2018
Místo konání: 
EA Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: poskytnout informace o fyziologických změnách organismu ve vyšším věku a změnách při nejčastějších patologických stavech ve stáří, příčinách, následcích a prevenci pádů a ukázat možnosti jak zlepšit soběstačnost klientů ve vyšším věku pomocí kompenzačních pomůcek.

Školení je akreditováno u MPSV 2015/0991-PC/SP/PP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1805

Vykazování domácí zdravotní péče – odbornost 925

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Brožková, ředitelka organizace poskytující komplexní domácí péči
Datum konání: 
17. září 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí co nejefektivněji vykazovat poskytnutou péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a jak správně vést dokumentaci. Seznámí se s možnými riziky.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry a zdravotně sociální pracovníky.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1831

Stravování a způsob výživy v zařízeních sociální péče

Lektor/Lektorka: 
Pavla Hýblová (zakládající členka České alzheimerovské společnosti)
Datum konání: 
18. září 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou seznámeni s pravidly vhodné výživy seniorů vzhledem k nutričním a dietním požadavkům a také přihlédnutím k aktivizaci a podpoře soběstačnosti seniorů při stravovacím procesu.

Školení je garantováno u ČAS pro všeobecné sestry, zdravotně sociální pracovníky a nutriční terapeuty.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1826

Problémové situace při poskytování terénních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová
Datum konání: 
25. září 2018
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí charakterizovat a analyzovat často se vyskytující problémové situace a nalézat jejich nejvhodnější řešení s ohledem na klienty i na vlastní fyzické a psychické zdraví.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1834

Role klíčového pracovníka v sociálních službách

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Lucie Bicková
Datum konání: 
2. října 2018
Místo konání: 
Domov pro seniory, Věstonická 4304/1, Brno
Cena: 
1490Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát kompetence a roli klíčového pracovníka; porozumí provázanosti jednotlivých pojmů a souvislostí zejména se standardem kvality č. 5 – individuální plánování.

Školení je akreditováno u MPSV.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1835

Ochrana práv osob v kontextu sociálních služeb

Lektor/Lektorka: 
Ing. Jan Sembdner, Bc.
Datum konání: 
17. října 2018
Místo konání: 
Vědeckotechnický park, Šlechtitelů 27, Olomouc
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí se identifikovat situace, ve kterých může dojít k porušení práv osob a tyto situace řešit.

Školení je akreditováno u MPSV č. 2016/0027-PC/SP/VP.


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1848

Reminiscence – vzpomínkové aktivity pro seniory

Lektor/Lektorka: 
Mgr. Jitka Suchá, vedoucí denního stacionáře
Datum konání: 
23. října 2018
Místo konání: 
Business Hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci se naučí využívat vzpomínkovou terapii při práci se seniory.

Školení je akreditováno u MPSV


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1838

Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech - šikana

Lektor/Lektorka: 
Ing. Vladimír Mareš, CSc.
Datum konání: 
25. října 2018
Místo konání: 
Business hotel, Havlíčkova 28, Jihlava
Cena: 
1490 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou umět rozpoznat projevy šikany na pracovišti, pochopí příčiny těchto jevů a naučí se jak se šikaně bránit a co lze udělat pro ozdravění vztahů na pracovišti, zejména z pozice vedoucího týmu.

Akreditaci MPSV č. 2015/0537-PC/SP/VP


Zde klikněte pro přihlášení
Číslo akce: 
1845


by Dr. Radut