Aktuální nabídka

VZHLEDEM KE STÁVAJÍCÍ EPIDEMIOLOGICKÉ A LEGISLATIVNÍ SITUACI JSOU VŠECHNY KURZY ODLOŽENY. USKUTEČNÍ SE V NÁHRADNÍM TERMÍNU, AŽ TO SITUACE DOVOLÍ.