Školení na zakázku

Pro vaše zaměstnance můžeme u vás uspořádat akreditovaná školení v rozsahu 6 - 8 hod., za výhodnou cenu, v termínu dle domluvy:

Měkké dovednosti:

 • Syndrom vyhoření a jeho prevence
 • Asertivní jednání a chování v praxi
 • Psychohygiena při práci s lidmi
 • Prevence a řešení nezdravých jevů v pracovních týmech (Mobing)

Zdravotnická problematika:

 • První pomoc a neodkladná resuscitace
 • Péče o diabetika v dom. i ústavní péči
 • Pravidla hygieny při infekčních onemocněních a pedikúře
 • Nejčastější zdravotní problémy seniorů
 • Pravidla hygieny při rozvozu obědů
 • Stravování a výživa seniorů

Manažerské dovednosti:

 • Efektivní řízení času
 • Management v sociálních službách
 • Hodnocení pracovníků

Standardy kvality:

 • Standardy kvality – smysl a cíl
 • Příprava na inspekci
 • Procedurální standardy SQ 1-8
 • Personální a organizační zajištění sociální služby – SQ 9 - 10
 • Provozní standardy – SQ 11-15
 • Ochrana práv klientů – SQ 2
 • Dokumentace a smlouvy – SQ 4-6
 • Individuální plánování – SQ 5
 • Role klíčového pracovníka
 • Standardy kvality v pečovatelské službě
 • Pravidla šetrné sebeochrany a restriktivní opatření v sociální službách

Práce se seniory

 • Cvičení paměti
 • Psychiatrické minimum se zřetelem na vyšší věk
 • Aktivizační techniky
 • Pohybové aktivity