Hlavní stránka


Sociálně - psychologické a manažerské dovednosti, osobní rozvoj, standardy kvality v sociálních službách = hlavní témata našich kurzů.

Vítáme Vás na stránkách Gentury, vzdělávacího a poradenského servisu akreditován u MPSV.

Školíme v Jihlavě, Praze a Olomouci!

Jsme vzdělávací institucí akreditovanou u MPSV a u MV.
Jsme členy Asociace institucí vzdělávání dospělých.

Naše vzdělávací akce jsou zaměřeny především na ty, kterí pracují v pomáhajících profesích.

Specializujeme se na tyto obory výcviku a vzdělávání:

  • naplňování Standardů kvality poskytovaných sociálních služeb
  • sociálně psychologické dovednosti
  • manažerské dovednosti
  • péče o klienty po stránce zdravotní a etické
  • péče o pracovníky v pomáhajících profesích

Pokud chcete zlepšit svoje znalosti, dovednosti a celkovou orientaci v těchto oborech,

jsme tu pro Vás!

 


semináře…kurzy na zakázku...školení…vzdělávací programy...konzultace