Aktuální nabídka

Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
21. května 2024
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1700 Kč za osobu

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Velká pozornost bude věnována standardům zaměřeným na jednání se zájemcem o službu, procesu uzavírání smluv, individuálnímu plánování a také nouzovým a havarijním situacím.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Cena: 1 700 Kč za osobu

Školení je akreditováno u MPSV

číslo akce: 2401

Zde klikněte pro přihlášení

  Read more about Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Číslo akce: 
2401