Obchodní podmínky a bonusy pro stálé klienty

Obchodní podmínky

  1. Účastníci budou evidováni v pořadí doručených přihlášek. Zaevidování přihlášky bude stvrzeno potvrzujícím e-mailem.
  2. Přihlásit se lze využitím on-line přihlášky na www.gentura.cz, písemně, telefonicky nebo e-mailem na gentura@gentura.cz.
  3. V případě překročení kapacity budou zájemci informováni o náhradním termínu.
  4. Místo přihlášené osoby se může akce zúčastnit náhradník.
  5. Objednavatel akceptuje výši smluvní ceny vzdělávací akce - vložného, která je stanovena podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách dohodou. Objednavatel se zavazuje uhradit vložné před konáním akce na účet pořadatele na základě zaslané zálohové faktury. Platba v hotovosti na místě není možná.
  6. Při neúčasti přihlášeného nebo náhradníka se vložné nevrací s výjimkou písemného nebo telefonického zrušení přihlášky nejpozději tři dny před konáním akce.
  7. Doklad o zaplacení vložného bude předán účastníkovi na počátku vzdělávací akce.
  8. Pořadatel se zavazuje nakládat s osobními daty tak, jak ukládá zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a směrnice GDPR.

Informace o platbě

Po přijetí přihlášky vám bude zaslána zálohová faktura. Prosíme vyplňte níže uvedené fakturační údaje, na jejichž základě bude faktura vystavena. Datum splatnosti poplatku za školení je týden před konáním akce. Platba v hotovosti na místě již není možná.

Bonusy pro stálé klienty

Od 1. 1. 2012 poskytujeme cenové zvýhodnění:

  • pro organizace – při účasti pěti a více pracovníků z téže organizace na jedné vzdělávací akci = sleva z celkové částky vložného na tuto akci 1000 Kč
  • pro jednotlivce – při účasti téhož pracovníka na páté vzdělávací akci v jednom kalendářním roce = sleva z vložného 1000 Kč