Přihláška na vzdělávací akci 2401 v Praze

Těšíme se na Vaši účast na naší vzdělávací akci!

Přihláška na vzdělávací akci
Závazně přihlašujeme:
Informace o platbě
(2101258851/2010 , var. symbol = č. akce) Pozor! Nové číslo účtu.
Informace o vysílající organizaci
Souhlasím se zpracováním osobních dat. V souladu s nařízením GDPR zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu. Prohlašujeme, že nikomu dalšímu Vaše údaje neposkytujeme a že jsme přijali technická a organizační opatření, která zamezí jejich zcizení a zneužití. Více informací najdete na našich stránkách v odstavci Ochrana osobních údajů.