Standardy kvality v pečovatelské službě – novinky a aktuality

Lektor/Lektorka: 
Ing. Renata Kainráthová, viceprezidentka APSS pro terénní služby
Datum konání: 
21. května 2024
Místo konání: 
Marianeum, Máchova 7, Praha 2
Cena: 
1700 Kč za osobu
Číslo akce: 
2401

Cíl: Účastníci budou znát postupy při naplňování standardů kvality v pečovatelské službě a budou se dobře orientovat v pravidlech účtování úkonů. Seznámí se dobrou praxí a s připravovanými novinkami a změnami.

Velká pozornost bude věnována standardům zaměřeným na jednání se zájemcem o službu, procesu uzavírání smluv, individuálnímu plánování a také nouzovým a havarijním situacím.

Cílová skupina: Pracovníci v sociálních službách, zejména v terénních službách a v osobní asistenci, management.

Cena: 1 700 Kč za osobu

Školení je akreditováno u MPSV

číslo akce: 2401

Zde klikněte pro přihlášení

 

Obsah školení:

 • SQ – hrozba nebo pomoc
 • specifika jednotlivých Standardů při poskytování pečovatelské služby
 • zapojení zaměstnanců do tvorby SQ
 • vnitřní pravidla služby – jejich význam
 • individuální plán, kdo a kdy ho sestavuje
 • účtování úkonů v terénních službách
 • co jsou fakultativní úkony
 • jak hodnotit kvalitu služby
 • lidská práva a osobní svobody v kontextu poskytování sociálních služeb
 • návaznost standardů č. 1 a 15
 • jak postupovat v mimořádných situacích, zkušenosti z nouzového stavu
 • příklady dobré praxe
 • diskuze, zodpovídání dotazů

Akreditace MPSV č. A2023/1142-SP/PC/VP
. Kurz je akreditován v rozsahu 8 hodin.


Časový rozvrh:

8:30 – 9:00 prezence účastníků

9:00 – 15:00 výuka včetně dvou přestávekMísto konání:

Marianeum

Máchova 7

Praha 2 - Vinohrady


Popis cesty: viz hlavní menu - místo školení.